Phật dạy cách sống để có hạnh phúc

            Trong buổi thuyết pháp, Phật kể cho đại chúng nghe câu chuyện Phật gặp Singala. Một buổi sáng nọ, ở thành Rajagriha, trong khi đi khất thực, Phật gặp một thanh niên tên Singala đang đứng giữa sân trước nhà cúi lạy sáu phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới một cách cung kính.

   Đức Phật :  đi tới gần hỏi chàng lạy như thế để làm gì ?

   Singala nói : thưa là từ hồi còn bé, thí chủ đã được thân phụ dạy mỗi buổi sáng phải ra sân lạy sáu phương. Thí chủ chỉ biết vâng lời cha, sáng nào cũng lạy như thế, nhưng không biết để làm gì.
   Đức Phật : Lạy như thế là để thực tập một lối sống có hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.

Lạy phương Đông là để quán chiếu cách đối xử với công ơn cha mẹ.

Lạy phương Nam là để quán chiếu cách đối xử với công ơn thầy tổ.

Lạy phương Tây là để quán chiếu cách đối xử với tình nghĩa vợ con.

Lạy phương Bắc là để quán chiếu cách đối xử với tình nghĩa bạn bè.

Lạy phương dưới là để quán chiếu cách đối xử với người cộng sự.

Lạy phương trên là để quán chiếu cách đối xử với bậc hiền nhân.

Cung kính

Cung kính

Nhưng phải biết điều kiện căn bản trong các cách đối xử là phải giữ gìn năm giới ; không giết hại, không tham lam trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không say rượu.  Không nên hành động vì tham lam, vì giận hờn, vì sợ hãi, hay vì mê lầm trong lúc chưa có đủ yếu tố quyết định.

Ngoài ra phải tránh xa sáu loại hành động có thể đưa đến tán gia bại sản: uống rượu say sưa, đi lang thang trong thành phố vào giờ khuya khoắt, lui tới những nơi cờ bạc, lui tới những nơi ăn chơi trác táng, la cà với những người bạn xấu, và lười biếng ỷ lại.

    Đức Phật : Này Singala, ông phải lạy sáu phương với sự quán chiếu như thế mới thật sự có ý nghĩa và lợi ích, vì hành động đó có thể mang đến cho ông hạnh phúc thiết thực trong cuộc sống.
    Ðức Phật  : hạnh phúc chân thật là điều có thể thực hiện được ngay trong đời này, nếu chúng ta biết:
Chọn một nghề sinh sống có ích lợi cho nhiều người.
Thân cận với những người hiền đức, với những thiện tri thức.
Phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc vợ chồng con cái.
Chia sẻ thì giờ, tài vật, hạnh phúc với kẻ khác.
Biết ơn, khiêm nhượng, ít ham muốn, biết đủ.
Chọn môi trường sinh sống thuận tiện cho sự tu học, và sự làm lành.
Sống một cuộc đời trong sạch và cao thượng.
Chuyên cần học hỏi giáo pháp giác ngộ và giải thoát.
Cách thiền quán để diệt trừ mê lầm và phiền não.
Singala : Cảm tạ Đức Phật đã giác ngộ, làm thí chủ hiểu rõ chân lý của quán chiếu trong cúi lạy, biết sống theo chánh pháp để mang lại hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho xã hội.

   Đức Phật : A Di Đà Phật.

Bình luận

bình luận