NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

* Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni!
* Kính thưa quý vị đạo hữu Phật tử!

Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam gần 2000 năm, và là một tôn giáo có truyền thống yêu nước với tinh thần “Hộ Quốc – An Dân”. Để cho phù hợp với từng căn cơ, điều kiện & hoàn cảnh cụ thể mà Đức Thế Tôn đã dùng các phương tiện diệu dụng để hoá độ theo tuỳ từng trình độ, nhận thức khác nhau hay tạm gọi là các pháp môn khác nhau. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là việc giúp họ giải thoát, an lạc. Với trách nhiệm của những người con Phật, chúng ta phải có nghĩa vụ phải đem giáo lý của Phật Đà phổ cập đời sống nhân gian, nhằm đem lại hạnh phúc, an lạc cho đời sống con người. Để có thể xây dựng “nhân gian Tịnh độ” và nhằm đáp ứng các nhu cầu tâm linh của bà con nhân dân. Do đó ban biên tập đã ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào các hoạt động phục vụ cho đời sống tâm linh.

Có thể nói rằng:

* CuaPhat.COM là trang web đầu tiên cung cấp các sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh trực tuyến.
* Đây sẽ là giải pháp thuận lợi & giúp quý vị thực hiện mọi ý nguyện của mình thông qua hệ thống “cầu nguyện online” (ví dụ: cầu an, cầu siêu, phát tâm cúng Dàng, từ thiện xã hội…). Chỉ cần một động tác cực kỳ đơn giản đó là quý vị hãy sử dụng (điện thoại di động hay máy tính và làm theo hướng dẫn… của hệ thống)
* Sau khi nhận được đăng ký của quý vị chúng tôi sẽ có trách nhiệm để thay quý vị thực hành đầy đủ các nghi Lễ tâm linh.
* CuaPhat.COM hoạt động với tôn chỉ “Phụng sự Tổ Quốc, bảo vệ hoà bình” là mục tiêu, để góp phần cho cuộc sống mỗi chúng ta được hạnh phúc ngay trong từng phút giây hiện tại.
* Mọi thông tin, hoạt động của CuaPhat.COM tuyệt đối tuân thủ theo đúng Hiến chương của GHPGVN & Pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.

T/M Ban Biên Tập
Tỷ khiêu: Thích Minh Sơn

Ghi chú: Mặc dù ban biên tập đã hết sức cố gắng nhưng không sao tránh được khiếm khuyết, ngưỡng mong Chư Tôn Đức, quý vị đạo hữu hoan hỷ chỉ giáo để hệ thống có thể hoàn thiện và phục vụ tốt hơn nữa để đáp lại sự tin tưởng của quý vị.

Lên đầu trang