• 1. Đăng nhập hệ thống. Nếu chưa có tài khoản, mời quý vị đăng ký tại ĐÂY.
  • 2. Lựa chọn Nghi lễ cần đăng ký, bấm vào nút Đăng ký trong ô tương ứng.
  • 3. Hệ thống chuyển sang màn hình Đăng ký. Mời quý vị nhâp các thông tin theo yêu cầu.
  • Lưu ý: Quý vị phải cung cấp thông tin email và số điện thoại chính xác để thuận lợi liên hệ về sau.

DANH SÁCH NGHI LỄ TÂM LINH

Lễ Cầu an

Cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi, mọi người được may mắn, an lạc. Thành tâm sám hối, bỏ ác làm lành, khẩn thiết chí thành cầu sự gia hộ của chư Phật, Bồ-tát và các thiện thần.
Đăng ký Chi tiết

Lễ Cầu siêu

Cầu siêu tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn hoặc lòng hiếu thảo của người còn sống đối với người quá vãng. Giúp thân nhân, gia đình và bạn bè người quá vãng được tâm an.
Đăng ký Chi tiết

Lễ Hằng thuận

Thực hiện nghi thức cưới đặc biệt được tổ chức trong không gian tâm linh tín ngưỡng của Phật pháp, dưới ban Tam bảo và sự chứng kiến của các sư tăng, sư ni và quan khách.
Đăng ký Chi tiết

Lễ Nhập trạch

Nghi lễ khi dọn vào nhà mới (mới xây, mới mua) để báo cáo và xin phép thần linh cai quản vùng đất. Giữ gìn sự hanh thông, bình an, bách bệnh không phát sinh, tài vận tiến đến.
Đăng ký Chi tiết

Lễ khác

Kính mời quý Phật tử đăng ký các nghi lễ do bản thân tự đề xuất: Lễ Quy y,…
Đăng ký Chi tiết

Lên đầu trang